فیش حقوقی برای ضمانت…> ضمانت به معنای ضامن شدن و برعهده گرفتن دین شخصی یا اشخاصی و یا کفالت از وی می باشد.


قانونگذار در ماده 684 قانون مدنی ضمانت را تعریف  و مورد شرح قرار داده است.

ضامن و یا کفیل شخصی است که در دادسرا یا دادگاه حضور به عمل می رساند و تعهد می کند که متهم را هر زمانی که مرجع قضایی نیاز داشت و آن را درخواست کرد سریعا معرفی کند. یا در مقابل دین و بدهی که دارد متعهد میشود که اگر بدهی را پرداخت نکند، خودش دین یا بدهی را پرداخت کند.

در ضمانت شخص ضامن، مال یا وجهی را برای تعهد حضور متهم به دادگاه ارائه می کند و در صورت عدم حضور متهم مال یا وجه به نفع دولت ضبط می شود.

ضمانت در پرونده های حقوقی و کیفری صورت می پذیرد.

در پرونده ی کیفری زمانی که بازپرس یا دادیار قرار تأمین کیفری را صادر کرد، ضمانت از متهم می تواند صورت بگیرد.

در پرونده حقوقی در مراحل اجرای احکام مالی ضمانت و کفیل پذیرفته می شود.

 

برای ضمانت متهم با فیش حقوقی، فردی که دارای فیش حقوقی یا شرایط لازم جهت کفیل شدن می باشد، می‌تواند کفالت متهم را قبول کند. ضامن با فیش حقوقی هنگامی که در دعاوی کیفری شخصی را بعنوان مطلع به دادگاه و یا دادسرا احضار می‌کنند، به نظر مقام قضایی و یا نوع اتهام مطرح شده ممکن است برای شخص قرار وثیقه با فیش حقوقی بطور همزمان و یا جداگانه صادر شود. فیش حقوقی دادگاه که به عنوان قرار وثیقه برای متهم در دادگاه استفاده می‌شود، می‌تواند شرایطی را از سوی مقام قضایی دارا باشد، از جمله اینکه فیش حقوقی بازنشستگان برای کفالت قابل قبول نباشد (در بعضی موارد برای قرار وثیقه برای دادگاه با فیش حقوقی کفیل می‌تواند بازنشسته باشد). شخصی که بعنوان کفیل معرفی می‌شود، باید کارمند با فیش حقوقی معتبر و دارای کسر از حقوق باشد.

یکی از قرارهای تامین کیفری قرار وثیقه با فیش حقوقی است که شخصی در صورت داشتن شرایط لازم و با با در دست داشتن فیش حقوقی یا جواز کسب می تواند کفالت فرد متهم را بر عهده بگیرد ؛ برای این کار ارائه کارت ملی و فیش حقوقیِ ضامن از موارد ضروری می باشد.

فیش حقوقی برای ضمانت متهم

نحوه ضمانت کردن با فیش حقوقی در دادگاه به این صورت میباشد که در بعضی از دعاوی کیفری و بنا بر تشخیص مقام قضاییِ دادگاه یا دادسرا برای فرد مطلع یا متهم امکانم دارد قرار وثیقه با فیش حقوقی صادر شود که شخص ضامن باید شرایط ذیل را برای ضمانت داشته باشد :

شخصی که به عنوان کفیل معرفی می شود، باید کارمند با فیش حقوقیِ معتبر و دارای کسر از حقوق باشد

فیش حقوقی بازنشستگان برای کفالت قابل قبول نیست. (فقط در برخی موارد برای قرار وثیقه در دادگاه با فیش حقوقی، امکان بازنشسته بودن کفیل وجود دارد)

شخصِ دارای جواز کسب را هم به عنوان کفیل می شود به دادگاه معرفی نمود

افرادی که به عنوان مطلع یا متهم به دادگاه احضار می شوند، بهتر است با یک ضامنِ دارای فیش حقوقی یا صاحب سند ملکی به دادگاه مراجعه کنند؛ در آنجا ضامن در حضور نماینده دفتر و خانواده متهم را برای یکسال ضمانت کرده و در صورتیکه بعد از یکسال همچنان پرونده مربوطه باز باشد، خانواده متهم موظف به تمدیدِ قراردادِ اجاره فیش حقوقی با ضامن خواهد بود.  ضمانت زنداني با فيش حقوقي به اين صورت است كه كسي كه داراي فيش حقوقي يا شرايط لازم جهت كفيل شدن است، مي‌تواند كفالت زنداني را قبول كند. در صورت صدور قرار وثيقه، ضامن با فيش حقوقي هنگامي كه در دعاوي كيفري شخص را بعنوان مطلع به دادگاه و يا دادسرا احضار مي‌كنند، به نظر مقام قضائي و يا نوع اتهام مطرح شده، برای شخص قرار وثيقه با فيش حقوقي صادر خواهد شد. فيش حقوقي دادگاه كه به عنوان قرار وثيقه برای متهم در دادگاه استفاده مي‌شود، مي‌تواند شروط خاص خود را دارا باشد.

 

اجارۀ وثیقه و فیش حقوقی جهت ضمانت

برای اجاره وثیقه و فیش حقوقی جهت ضمانت، معمولاً شخص ضامن باید یک فیش حقوقی معتبر را به دادگاه ارائه دهد. اجاره فیش حقوقی جهت ضمانت در دادسرا و دادگاه امکان‌پذیر است.

اجاره وثیقه معمولا بمنظور تودیع به مراجع ، و یا ارائه به بانک برای دریافت وام استفاده میشود. وثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیر منقولی است که در ازای ضمانت نزد دادگاه ها ، دادسرا ها و یا بانک ها می گذارند و  عموماً بصورت اجاره سند ملکی مورد استفاده و بهره قرار گرفته می شود .

وثیقه گذاشتن در دادگاه، به معنای پرداخت وجه یا ارائه مالی به عنوان تضمین برای حضور در دادگاه است. وثیقه ممکن است به صورت نقد، ضمانت‌نامه‌ی بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد .

در نظام حقوق کیفری ایران، وثیقه گذاشتن دو مرحله‌ای است. در مرحله تحقیقات مقدماتی، قرار وثیقه صادر می‌شود که از قرارهای تأمینی به شمار می‌رود1. در صورت احضار متهم و عدم حضور وی بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات   قانون اقدام خواهد شد.

وثیقه گذاشتن در دادگاه، به معنای پرداخت وجه یا ارائه مالی به عنوان تضمین برای حضور در دادگاه است. وثیقه ممکن است به صورت نقد، ضمانت‌نامه‌ی بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد.

برای اجاره سند برای وثیقه گذاشتن، قرارداد اجاره سند باید توسط دارنده‌ی سند و مستأجر تنظیم شود. در این قرارداد، شرایط اجاره‌ی سند و هزینه‌ی اجاره باید مشخص شود.

با توجه به نامه نیابت، فرد مورد نظر باید به شخص دیگری که قصد حضور در دادگاه را ندارد، اجازه دهد که به جای خود حضور پیدا کن

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 9 میانگین: 4.2]

پیام بگذارید