ضامن و ضمانت در دادگاه‌ها و شرایط آن
ضامن و ضمانت در دادگاه‌ها و شرایط آن

ضامن و ضمانت در دادگاه‌ها و شرایط آن

 ضامن یا ضامن‌نامه یک نوع تعهد است که یک شخص یا سازمان به نفع یک شخص دیگر در قبال انجام یا عدم انجام یک کار یا پرداخت یک مبلغ مالی به عنوان جبران خسارت ارائه می‌دهد. ضامن مسئولیت خود را در صورت عدم انجام تعهد اصلی توسط طرف دیگر به عهده می‌گیرد. ضمانت نامه یا تضمین نامه نوشته‌ای است که در آن ضامن تعهد خود را به صورت رسمی اعلام می‌کندضامن و ضمانت در دادگاه‌ها نقش مهمی دارند. برای مثال، در پرونده‌های کیفری، دادگاه ممکن است به جای بازداشت یا حبس پیش از دادگاه، از متهم بخواهد که یک ضامن قابل قبول را برای آزادی خود تأمین کند. در پرونده‌های حقوقی، دادگاه ممکن است به جای صدور حکم تحصیل وجه، از خواسته بخواهد که یک ضامن را برای تضمین پرداخت وجه توسط خوانده فراهم کند. در هر دو حالت، ضامن باید شرایط خاصی را داشته باشد تا قابل قبول باشد

شرایط ضامن

شرایط ضامن بستگی به نوع پرونده، قانون مربوط و سطح قضایی دارد. اما به طور کلی، شرایط زیر را می‌توان برای یک ضامن لحاظ کرد .شخص حقیقی باشد. به عبارت دیگر، سازمان‌های حقوقی نمی‌توانند به عنوان ضامن عمل کنند سابقه جزایی نداشته باشد. به عبارت دیگر، از جرائم کلاَّ نظیر قتل، دزدی، رشوه، تجارت مواد مخدِّر و سابقه ندارد ثبات سکونت داشته باشد. به عبارت دیگر، در چارچوب قانون جغرافيائيِ قضائيِ دادگاه سکونت دائمي يابيده باشدثبات شغل داشته باشد. به عبارت دیگر، شغل ثابت و قابل اثبات داشته باشد و درآمد کافی برای پرداخت مبلغ ضمانت نامه را تأمین کندصلاحیت قانونی داشته باشد. به عبارت دیگر، بالغ، عاقل و مکلف باشد و از حق تصرف در اموال خود برخوردار باشد  

مراحل تودیع وثیقه توسط وثیقه گذار

وثیقه یک نوع تضمین است که به منظور آزادی موقت متهم از بازداشت یا حبس پیش از دادگاه، در اختیار دادگاه قرار می‌گیرد. وثیقه می‌تواند شامل وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، دارایی های متحرک یا غیرمتحرک باشد. وثیقه گذار شخصی است که وثیقه را تأمین و تودیع می‌کند. وثیقه گذار مسئول حضور متهم در دادگاه در زمان مقرر است. در صورت عدم حضور متهم، وثیقه تصرف خواهد شد   

قرار اخذ وثیقه

برای تودیع وثیقه، ابتدا باید قرار اخذ وثیقه صادر شود. قرار اخذ وثیقه یک تصمیم قضایی است که توسط بازپرس، دادستان یا دادگاه صادر می‌شود. قرار اخذ وثیقه شامل اطلاعات زیر است نام، نام خانوادگی، شناسنامه، سن، آدرس و شغل متهمنام، نام خانوادگی، شناسنامه، سن، آدرس و شغل وثیقه گذارعلت صدور قرارنوع جرمنوع وثیقهمبلغ یا ارزش وثیقهزمان و محل حضور متهم در دادگاههشدار به وثیقه گذار در صورت عدم حضور متهمامضاء و اثر انگشت بازپرس، دادستان یا دادگاهتأمین وثیقهپس از صدور قرار اخذ وثیقه، باید وثیقه را تأمین کرد. برای این امر ، دو روش ممکن استروش اول: خود متهم وثیقه را تأمین کندروش دوم: شخص ثالث به عنوان وثیقه گذار، به جای متهم وثیقه را تأمین کندروش اول: خود متهم وثیقه را تأمین کندبرای این روش، باید عبارات زیر را انجام داد:اگر وثیقه وجه نقد باشد، باید به صندوق دادگستری در همان دادگاستر کجا پرونده رسیدگي شده است واريز کنیداگر وثيقة ضمانت نامه بانکی باشد، باید به بانک مورد نظر مراجعه کنید و ضمانت نامه را دریافت کنید. سپس، ضمانت نامه را به دادگاستری تحویل دهید  اگر وثيقة دارایی متحرک باشد، باید دارایی را به اداره ثبت اسناد و املاک معرفی کنید و اسناد مالکیت را ارائه دهید. سپس، دارایی را به دادگاستری تحویل دهیداگر وثيقة دارایی غیرمتحرک باشد، باید دارایی را به کارشناس رسمی دادگستری معرفی کنید و اسناد مالکیت را ارائه دهید. سپس، کارشناس رسمی دادگستری، دارایی را ارزیابی کرده و گزارش خود را به دادگاستری ارسال می‌کند. در صورت تأیید ارزش دارایی، دادگاستری، دارایی را بازداشت می‌کندروش دوم: شخص ثالث به عنوان وثیقه گذار، به جای متهم وثیقه را تأمین کندبرای این روش، باید عبارات زیر را انجام داد اولاً، شخص ثالث باید با موافقت کتبی متهم، به عنوان وثيقة گذار شناسایی شودثانياً، شخص ثالث باید همان عمليات تأمين وثيقة را كه در روش اول توضيح داده شده است، انجام دهد

تودیع وثیقه

برای تودیع وثیقه، باید اقدامات زیر را انجام داداولاً، باید قرار اخذ وثیقه را از مقام قضایی دریافت کنید. این قرار شامل نوع و مبلغ وثیقه، زمان و محل حضور در دادگاه و هشدار به وثیقه گذار در صورت عدم حضور متهم است.دوماً، باید وثیقه را تأمین کنید. برای این منظور، می‌توانید خودتان یا شخص ثالثی به عنوان وثیقه گذار عمل کنید. وثیقه می‌تواند شامل وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، دارایی متحرک یا غیرمتحرک باشد. سوماً، باید وثیقه را تودیع کنید. برای این منظور، باید فیش پرداخت وثیقه یا ضمانت نامه بانکی یا اسناد مالکیت دارایی را به بازپرس یا دادستان یا دادگاه تحویل دهید. سپس، قرار آزادی موقت متهم را دریافت کنید و به زندان ابلاغ کنید   ضامن و ضمانت در دادگاه‌ها ابزارهایی هستند که به منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای حقوق مطالبه‌کنندگان استفاده می‌شوند. ضامن یک شخص یا سازمان است که به نفع یک شخص دیگر تعهدی را در قبال انجام یا عدم انجام یک کار یا پرداخت یک مبلغ مالی به عنوان جبران خسارت می‌دهد. ضمانت نامه نوشته‌ای است که در آن ضامن تعهد خود را به صورت رسمی اعلام می‌کند. ضامن باید شرایط خاصی را داشته باشد تا قابل قبول باشد. این شرایط شامل شخص حقیقی بودن، سابقه جزایی نداشتن، ثبات سکونت و شغل داشتن و صلاحیت قانونی داشتن هستند
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 3.5]

پیام بگذارید