نمونه نامه آزادی زندانی

نمونه نامه آزادی زندانی یکی از بهترین و شاید شیرین ترین نامه ای باشد که چشم و دل زندانی و خانواده او را روشن می کند؛اگر قصد آشنایی با قرارهای تأمین کیفری، قرار وثیقه، قرار قبولی وثیقه و نمونه نامه آزادی زندانی، بازداشت ملک دارید در این مطلب با ما همراه باشید.

بازداشت موقت و حبس یا زندانی دو حالتی از وضعیت فرد متهم یا محکوم می باشد که با دستور مرجع قضایی صادر شده و ممکن است ناشی از عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در تحقیقات مقدماتی، اجرای حکم حبس یا جلب منتهی به بازداشت در محکومیت های مالی باشد.

در تحقیقات مقدماتی به منظور دسترسی راحت و سریع دادیار یا بازپرس به متهم در مراحل رسیدگی معمولا یکی از قرارهای تأمین کیفری بر حسب عنوان اتهامی صادر می گردد که ممکن است معرفی کفیل یا تودیع وثیقه باشد. اگر متهم قادر به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه ملکی نشود بازداشت می شود. شرایط اجاره سند و سند اجاره ای برای زندانی

اما حبس یا زندانی بر خلاف بازداشت در خصوص شخصی اجرا می شود که به دلیل ارتکاب جرم و اثبات آن در دادگاه به تحمل مدت زمان مشخصی حبس محکوم گردیده و می بایست به منظور اجرای حکم خود را به زندان معرفی نماید. در سومین حالت شخصی به دلیل محکومیت مالی و عدم پرداخت آن به ذینفع مستند به قانون اجرای احکام مدنی برای وی حکم جلب صادر شده و به زندان معرفی گردیده است. اجاره سند در سعادت آباد

انواع قرارهای تأمین کیفری

مطابق با ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف ‌است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:

 1.  التزام به حضور با قول شرف
 2. التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت
 3. استنکاف تبدیل به وجه الکفاله
 4. اخذ کفیل با وجه‌الکفاله
 5.  اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول
 6.  بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانونانواع قرارهای تأمین کیفری

قرار وثیقه و قرار قبولی وثیقه

دادیار یا پازپرس ممکن است پس از اخذ بازجویی اولیه بسته به نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات و ضرر و زیان وارده یکی از قرارهای ذکر شده در بالا را برای متهم انتخاب نماید. این قرار در قالب قرار کفالت یا وثیقه صادر می گردد.

حال اگر متهم بتواند مطابق با بند 4  این ماده که موضوع بحث ما می باشد وثیقه ای معرفی نماید قاضی مکلف است قرار قبولی وثیقه صادر نماید. ضمن آنکه به وثیقه گذار (‌چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم می نماید، در‌ صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه وثیقه گذار نسبت به ضبط وثیقه اقدام خواهد شد.

اما اگر متهم قادر به تودیع وثیقه نگردد و یا وثیقه معرفی شده بنا به دلایلی مورد پذیرش مرجع قضایی قرار نگیرد شخص متهم به دلیل عجز از تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد و تا زمان تودیع وثیقه قابل قبول در بازداشت خواهد بود. برای آزادی زندانی چه کار کنم؟

نکاتی در خصوص اخذ وثیقه

 • وثیقه می تواند وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول باشد، اما عموماً مال غیرمنقول بیشتر مورد استقبال متهم و مرجع قضایی قرار می گیرد
 • مبلغ وثیقه نباید در هر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند
 • مرجع رسیدگی در خصوص قبول وثیقه قرار صادر نموده و پس از امضای وثیقه گذار خود نیز امضاء می‌نماید و در صورت ‌درخواست، رونوشت آن را به وثیقه گذار می‌دهد
 • مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند درخواست رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را‌ بنمایند
 • قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تأمین صادره‌ ملغی‌الاثر خواهد بود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین وثیقه رفع اثر نماید
 • هرگاه متهم یا محکوم‌علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای‌ مجازات قرار تأمین ملغی‌الاثر می‌شود
 • هرگاه متهمی که وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور رئیس حوزه‌ قضایی وثیقه ضبط خواهد شد
 • اگر شخصی برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر‌نشده به وثیقه گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه‌قضایی وثیقه ضبط خواهد شد
 • چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تأمین صادره‌ ملغی‌الاثر خواهد بود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین وثیقه رفع اثر نماید

نامه آزادی زندانی

تشریفات تودیع سند ملکی برای آزادی زندانی

پس از صدور قرار وثیقه توسط مرجع رسیدگی کننده با تعیین مبلغ وثیقه، یا متهم شخصاً سند ملکی خود را معرفی می نماید و یا اینکه شخص دیگری حاضر به تودیع سند ملکی خود می گردد. پس از معرفی سند، نامه ای از سوی مرجع قضایی مبنی بر کارشناسی ملک صادر و به کارشناس دادگستری ارجاع می گردد. اجاره سند برای دادگاه ویژه روحانیت

کارشناس دادگستری با حضور در محل مال غیرمنقول و مشاهده شرایط و موقعیت ملک آن را ارزش گذاری و مراتب را به مرجع دستور دهنده اعلام می کند. اگر ملک معرفی شده دارای ارزشی معادل یا بیشتر از مبلغ وثیقه باشد نامه ای مبنی بر بازداشت ملک به سازمان ثبت اسناد و املاک آن منطقه ارسال شده و پس از وصول پاسخ مبنی بر بازداشت، نامه رهایی شخص بازداشت شده یا زندانی به صادر می گردد.

نمونه نامه آزادی زندانی

به منظور آشنایی شما عزیزان با شیوه مکاتبات مرجع قضایی در زمینه کارشناسی ملک، بازداشت ملک و نامه آزادی زندانی تصاویری از مکاتبات صورت گرفته در برخی از پرونده های کیفری به شما ارائه گردد.

 • نمونه نامه کارشناسی مالک
 • نمونه نامه بازداشت ملک
 • نمونه نامه آزادی زندانی

1 نظر

 • سند اجاره ای برای فروشگاه های زنجیره ای- وثیقه فوری

  می 25, 2024 - 1:49 ب.ظ

  […] مجموعه ما هم در راستای فرانچایز کردن سعی دارد به اشخاصی که در  این حوزه نیاز به سند وثیقه دارند نیازشان را به بهترین نحو با سند اجاره ای رفع و رجوع کند. ما هم می خواهیم در این حوزه سنددهی به چند نمونه از فروشگاه ها مانند مثل جانبو، رفاه، بیس، بیست، افق کوروش برای اجاره سند و یا همان سند اجاره ای مختص شان اشاره کنیم. نمونه نامه آزادی زندانی […]

پیام بگذارید