قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت   در قانون برای دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن و برای تضمین حقوق بزه دیده قرارهای تامین کیفری و قرار نظارت قضایی صادر می‌شود. در آین دادرسی کیفری ۱۰ مورد از قرار تامین کیفری وجود دارد که یکی از  مهم‌ترین آن، قرار…
ادامه مطلب
قرار وثیقه برای زندانی

قرار وثیقه برای زندانی در 1403

قرار وثیقه برای زندانی   همه ی ما کلمه ی زندان را شنیده ایم اما هیچکدام از ما دردی را که یک زندانی به طور ملموس با آن  روبه روست، هیچگاه تجربه نکرده ایم.  به راستی زندان، هم برای خود شخص و هم برای خانواده و نزدیکان وی، بسیار دردآور…
ادامه مطلب