قرارداد اجاره سند زندانی

قرار داد اجاره سند زندانی

 

مقدمه

 

در محکمه های قضایی و همچین پرونده های موجود در آن این موضوع پیش می آید که برای مرخصی زندانیان و یا آزادی آنها وجود سند وثیقه لازم می شود و با صدور قرا ر وثیقه فرد زندانی سند ملکی خود را به محکمه قضایی تودیع می کند. با توجه به اینکه قیمت ملک در ایران افزایش یافته و با وضعیت تورمی که باعث شده برخی از مردم از ملکیت مال غیر منقول محروم باشند و باید به شکل اجاره ای زندگی کنند. به همین دلیل در گروه گذاشتن سند برای ضمانت به مشکل می خورند.

 

تعاریف

 

در این موضوع واژه هایی وجود دارد که در ادامه به توضیح آنها پرداخته می شود :

قرار تامین : با توجه به مادۀ 217 قانون آیین دادرسی کیفری،به منظور دسترسی  پیدا کردن به متهم و حضور به موقع او، و همچنین جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و ضمانت حقوق شخص بزه دیده برای جبران ضرر و زیان او، بازپرس بعد از تفهمیم جرم و تحقیقات لازم ، در صورت وجود ادلۀ کافی قرار تامین صادر می کند و متهمی که بازداشت شده آزاد می شود و می تواند پیگیر تکلیف خودش باشد.

وثیقه : عبارت اند از مال غیر منقول ، منقول ، ضمانت نامۀ بانکی و همینطور وجه نقد که به دستگاه قضایی به وسیلۀ مالک رسمی  آن مال به هدف ضمانت جهت آزادی متهم یا زندانی معرفی می شود. در اصل بیشتر مال غیر منقول توسط مقام قضایی پذیرفته می شود .

 

قرار داد اجارۀ سند برای وثیقۀ زندانی

 

قراردادی که در اجاره سند برای وثیقه زندانی بسته می شود، باید ضامن حقوق هر دو طرف یعنی خانواده متهم و شخصی باشد که سند گذاشته است و نباید به هیچ وجه بر خلاف قوانین و مقررات باشد. مجموعۀ سند گذار متن قرار داد را باید به گونه ای تنظیم کند که دو طرف به تعهدات خود وفادار باشند.

 

قرارداد اجاره سند زندانی
قرارداد اجاره سند زندانی

متن قرارداد اجارۀ وثیقه برای زندانی

 

در مورد طرفین قرارداد  اجارۀ سند برای شخص زندانی، در یک طرف موسسۀ سند گذار و طرف دوم بستگان یا آشنایان متهم یا همان زندانی می باشند که مشخصات همۀ آنها باید به دقت ذکر شود. در نوشتن قرارداد اجارۀ سند براس زندانی، باید مدت آن قید شود که بعدها مشکلات قانونی به وجود نیاید. حق و حقوق دوطرف با اختیارات هر کدام باید به شکل جداگانه نوشته شود و تعهدات طرفین نیز در آن درج شود. پس از نوشتن قرار داد، ضمانت هایی را از آشنایان و بستگان زندانی دریافت می شود و همچنین شماره سریال چک یا سفته ها هم در قراردادها ثبت می شود، در پایان کار هم باید قبل از آزادی متهم، باقی مادۀ کل پول قرارداد تسویه می شود. در قرارداد اجارۀ سند برای زندانی ، برای جلوگیری از از عدم اجرای تعهدات ضمانت اجرایی تحت عنوان خسارت بیان می شود. در اینجا لازم است به نکاتی توجه شود :

نشانی و شماره تماس ها به شکل دقیق ذکر می شود و در صورت تغییر باید به اطلاع طرف دیگر قرار داد رسانده شود، همۀ مبالغ توافق شده شامل پرداخت و مبلغ کل قرارداد باید صراحتا قید گردد، حتما باید نسبت به موسسه ای که وثیقه ارائه می کند تحقیق شود. باید از رزومۀ کاری و سندگذاری های موسسۀ حقوقی مذکور به نحو مقتضی اطمینان حاصل شود. در اینجا می توان سوابق سندگذاری و قراردادهای مربوطه را  از موسسۀ حقوقی مطالبه کرد تا با خیال راحت بتوان تامین وثیقه کرد. در نوشتن قرار باید هم به منفعت سندگذار و منفعت زندانی توجه شود  و اگر دو طرف به تعهدات خود توجهی نداشته باشند قرار داد فسخ خواهد شد.

 

قیمت اجارۀ سند برای یک زندانی چگونه محاسبه می شود ؟

 

در تعیین کردن قیمت اجاره سند برای زندانی معیارها و ملاک های زیادی دخالت دارند و تاثیر زیادی دارند. اولین عامل موثر در قیمت اجارۀ سند، میزان قراری است که به وسیلۀ دادسرا یا دادگاه تعیین می شود . در قرار تودیع وثیقه مرجع قضایی به متهم اعلام می کند که سندی که ارزش آن مثلا شش میلیارد تومان باید حاضر و تودیع کند. این مبلغ وثیقه اولین و در حقیقت مهم ترین ملاک برای تعیین قیمت اجارۀ سند خواهد بود. اما در کنار این عامل مهم، ملاک های مهم دیگری هم وجود دارد که در تعیین قیمت نقش داشته و امکان دارد در بالا رفتن یا پایین آمدن مبلغ اجارۀ سند تاثیر گذار باشند. به عنوان نمونه اندازۀ مجازاتی که در قانون برای جرم ارتکابی تعیین شده است و اینکه این نوع جرم در کدام یک از درجات هشت گانه قانون مجازات اسلامی قرارداد می تواند به عنوان یک ملاک تاثیر گذار در قیمت اجارۀ سند در نظر گرفت  که به هر اندازه درجۀ مجازات  بالاتر باشد قاعدتا این امکان وجود دارد که هزینۀ بالاتری هم گرفته شود. ملاک دیگری که در قیمت اجاره سند می تواند تاثیر گذار باشد، استان و محل رسیدگی کننده به جرم و موقعیت محلی سند است که  میخواهد به عنوان وثیقه به دادسرا یا دادگاهی که قرار است به جرم او رسیدگی کند ارائه می شود. به طور معمول هزینۀ تودیع شهرستان هایی غیر از تهران کمتر می باشد و استان تهران نسبت به بقیۀ شهرستان ها دارای هزینه های بالاتر بوده و دلیلش هم این است که سرعت یادگیری دادگاه های تهران بالاتر بوده و همچنین مدت زمان انجام کارشناسی سند تهران پایین تر است . علاوه بر اینکه بعضی از پرونده هایی که در تهران به آنها رسیدگی می شود مقام قضایی با توجه به اینکه متهم چه شرایطی در پرونده دارد،فقط سند تهران را قبول می کند که خودش باعث محبوبیت سند تهران و  در نتیجه افزایش قیمت اجارۀ آن می شود. همچنین اسناد تهران این ظرفیت را دارد که بدون کارشناسی شدن توسط  مقام قضایی قبول شوند که البته همین موضوع باعث افزایش قیمت سند اجاره ای تهران می شود. برخی از موسسه ها که چنین خدماتی را انجام می دهند درصد بالا میگیرند.

قرارداد اجاره سند زندانی
قرارداد اجاره سند زندانی

فرآیند اجاره سند

 

این مراحل ممکن است برای هر نوع پرونده ، و همچنین شهر ودادگاه مورد تقاضا باید شرایط خاصی را داشته باشد اما در برخی از مراحل یکسان عمل می کنند از جمله می توان به این مراحل اشاره کرد : مراجعه حضوری به دفتر و نوشتن قراردادن مربوطه ، تحویل دادن سند، ارائه نیابت و ادامۀ مراحل بستگی به نوع کار مورد نظر یعنی اجاره کردن سند برای زندانی دارد. اگر شخصی بنا بر هردلیلی احضاریه ای از دادگاه دریافت کند از همان ابتدا و قبل از اینکه به پرونده رسیدگی شود، متهم  نام دارد . در این مدت  اگر شرایط پرونده احراز شود می تواند با اجارۀ سند آزاد شود. اما اندازۀ وثیقه بستگی به تصمیم قاضی و نوع پرونده دارد . و بعد از اعلام نظر قاضی با ارائه کردن اندازۀ سند مقرر و رعایت شرایط می تواند فرد را  آزاد کرد. اما اگر سند ملکی یا وثیقه مورد نیاز را نداشته باشد و پرونده هم به نوعی باشذ که امکان استفاده از سند ملکی یا وثیقه وجود داشته باشد فرد می تواند اقدام به اجاره کردن سند کند. در حقیقت می توان گفت یکی از موارد استفاده از اجارۀ سند، ضمانت زندانی یا متهم است که با تحویل دادن آن می توان با شرایط مد نظر متهم را آزاد کرد. البته در برخی موارد هم می توان از سند برای دریافت مدت معینی مرخصی هم استفاده کرد. اجارۀ سند یک اقدامی است که فرد با اجازه و ارائه دادن به دادگاه برای خودش شرایطی را درست می کند تا فرصتی برای رفع اتهام پیدا کند و پیگیر کار خود باشد . اغلب افراد از اجاره دادن یا اجاره کرن  چنین سندهایی توسط مراکزی که در این زمینه ها فعالیت دارند آگاهی ندارند، از این رو بهتر است قبل از هر اقدامی  اطلاعات لازم در این زمینه را به دست بیاورند. یک نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که شخص زندانی حتی اگر نظر مقام قضایی را هم جلب کند باز هم برای دریافت مرخصی نیازبه وثیقه دارد. طبق مادۀ 217 قانون آیین دادرسی کیفری اموال مختلفی می تواند به عنوان وثیقه برای آزادی مورد استفاده قرار گیرد که عبارت است از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، اموال منقول، اموال غیر منقول، جوازکسب، ضمانت یا فیش قانونی، لازم به ذکر است که نگهداری وجه نقد نیاز به توجه بالایی دارد و همچنین واریز ضمانت نامۀ بانکی به دلیل اینکه کارمزد زیادی دارد، مشکل است . همچنین سپردن اموال منقول نیازمند مکانی برای حفاظت است که مراجع قضایی به راحتی نمی توانند چنین مکانی را فراهم کنند. از اموال منقول هم می توان به عنوان وثیقه استفاده کرد اما از آنجایی وثیقه باید به طور کامل در اختیار مقام قضایی باشد نگهداری آن برای مراجع قضایی آسان نیست بنابراین از نظر دادگاه بهترین نوع وثیقۀ سند ملکی ، ضمانت نامه و جواز کسب است .

 

شرایط متهم زندانی که با اجاره سند آزاد شده چگونه است ؟

 

افرادی که در زندان هستند امکان دارد که بنابه دلایل و احکام قضایی متفاوتی در زندان باشند. یکی از این موارد متهمی است که بنا به دلایلی اتهام آنها و همچین به خاطر ناتوانی در به وثیقه گذاشتن سند در بازداشت هستنند. مورد بعدی این است که مجرمی که حبس شده است و در حال سپری کردن حکم خود می باشد ، مصداق دیگر افرادی هستند که به خاطر محکومیت های مالی و هم چنین عدم پرداخت بدهی در زندان می باشند. در هریک از این حالت ها این امکان وجود دارد که تودیع سند ملکی هم راهی برای آزاد کردن شخص از زندان را فراهم کند. اما اگر شخصی که به خاطر محکومیت مالی به حبس درآمده است  با توجه به   قانون و آیین نامه و همچنین بخشنامه هایی که مرتبط با زندانیان است شخص زندانی می تواند در ماه چند روزی را در مرخصی به سر ببرد. با توجه به مادۀ 520قانون آیین دادرسی کیفری، محکومان می توانند در صورت رعایت ضوابط و همچنین مقررات زندان و مشارکت در برنامه های اصلاحی و تربیتی و به دست آوردن امتیازات لازم بعد از سپردن تامین مناسب ، به طور ماهانه حداکثر سه روز مرخصی دارند. در مواردی که بیماری حاد باشد یا اینکه یکی از بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقۀ اول  یا همسر فوت کند و یا ازدواج کردن فرزندان ، شخص زندانی می تواند به مدت با تشخیص دادستان حداکثر پنج روز مرخصی داشته باشد. بنابراین همینطور که ذکر شد، دادن مرخصی به زندانیان به سپردن تامین مناسب بستگی دارد که عموما تامین مناسب از منظر مرجع قضایی سند ملکی می باشد.شخص سند گذار بعد از انعقاد قرارداد یا بستگان زندانی و گرفتن تصمیمات لازم در این زمینه، به مدت یک سال سند خود را به عنوان وثیقه به مرجع قضایی تودیع کرده و در طول این یک سال متهم این توانایی را دارد در کنار خاتواده خود باشد یا اگر به خاطر محکومیت مالی در زندان باشد به تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و پرداخت بدهی های خود بپردازد.

 

نتیجه گیری

 

باید به این نکته دقت کرد که همۀ افراد جامعه صرف نظر از اینکه چه موقعیت اجتماعیی دارند ممکن است به اجاره کردن سند نیاز داشته باشند، پس بهترین و عاقلانه ترین کار این است که حداقل اطلاعات لازم را نسبت به این موضوع به دست بیاورند . و همچنین اینکه داشتن دانش حقوقی قبل از اقدام به هرکاری در این زمینه  وارد شدن به پرونده های قضایی و مشورت کردن با مشاوران کار آزموده در این زمینه یک اقدام بسیار ارزشمندی است که اگر به آن توجه نشود بدون شک به خانواده متهم یا زندانی آسیب وارد می کند. اگر اجاره کردن سند به موقع و به درستی انجام شود، یعنی یک سند مناسب طی یک قرارداد اصولی آماده ارائه به مقام قضایی شود، نتیجۀ مورد نظر به دست خواهد آمد .

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

5 نظرات

 • محمد

  دسامبر 30, 2023 - 6:26 ب.ظ

  سلام
  ممنون از شما
  برای برادرم قرار 7 میلیاردی صادر شده. میخواستم ببینم هزینه اش چقدر میشه برای اینکه درش بیاریم؟

 • محمد رستمی

  ژانویه 7, 2024 - 12:09 ق.ظ

  واقعا نمیدونستم که میشه با سند هاییی که در دست داریم چنین کاری انجام داد ممنونم از تیم وکلا

 • محبی

  ژانویه 7, 2024 - 9:10 ق.ظ

  من اگه بخوام سندمو برای اینکار بگذارم ضمانت های کار قوی هست که بتونم اعتماد کنم؟؟

 • M.gh

  ژانویه 7, 2024 - 9:16 ق.ظ

  سلام برای تهران سند دارید؟

 • محمد رستمی

  فوریه 4, 2024 - 11:31 ب.ظ

  عالی

پیام بگذارید