ضامن و ضمانت در دادگاه‌ها و شرایط آن

ضامن و ضمانت در دادگاه‌ها و شرایط آن

ضامن و ضمانت در دادگاه‌ها و شرایط آن ضامن یا ضامن‌نامه یک نوع تعهد است که یک شخص یا سازمان به نفع یک شخص دیگر در قبال انجام یا عدم انجام یک کار یا پرداخت یک مبلغ مالی به عنوان جبران خسارت ارائه می‌دهد. ضامن مسئولیت خود را در صورت…
ادامه مطلب